Prezident republiky jmenoval předsedkyni krajského soudu

15. června 2022

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. června 2022 na Pražském hradě podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, JUDr. Věru Oravcovou, Ph.D., předsedkyní Krajského soudu v Plzni.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky