Prezident republiky jmenoval předsedu Krajského soudu v Brně

12. října 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na základě návrhu ministryně spravedlnosti, podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 13. října 2021, JUDr. Milana Čečotku předsedou Krajského soudu v Brně. Funkční období nového předsedy je sedmileté.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky