Prezident republiky jmenoval předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

20. prosince 2016

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval, podle § 19c  odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., na návrh Poslanecké sněmovny daný usnesením o volbě kandidáta č. 1479 z 53. schůze konané dne 9. prosince 2016, Mgr. Vojtěcha Weise předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Vojtěch Weis byl jmenován na šestileté funkční období s účinností od 1. ledna 2017.

Toto jmenování prezidentem republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky