Prezident republiky jmenoval profesora

7. prosince 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pondělí dne 6. prosince 2021, na návrh Vědecké rady Univerzity obrany, podle § 73 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, doc. Ing. Mariana Rybanského, CSc. profesorem pro obor Geodézie a kartografie.

Jmenování podléhá kontrasignaci.

Jmenovací dekret předá ministr obrany.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky