Drobečková navigace


Prezident republiky jmenoval profesory

24. února 2014

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pátek dne 21. února 2014 na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol osmdesát pět nových profesorů vysokých škol s účinností od 1. března 2014. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Věra ADÁMKOVÁ, CSc.

pro obor: hygiena a epidemiologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. akad. mal. Daniel BALABÁN

pro obor: výtvarné umění – malířství

na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

3. doc. MUDr. Lucie BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Ph.D.

pro obor: psychiatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

4. doc. Mgr. Hanuš BARTOŇ

pro obor: hudební umění - skladba

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

5. doc. PaedDr. Michal BAUER, Ph.D.

pro obor: dějiny novější české literatury

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

6. doc. Mgr. Ondřej BÁBEK, Dr.

pro obor: geologické vědy

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

7. doc. Ing. Jan BROUČEK, DrSc.

pro obor: zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

8. doc. MUDr. Petra CETKOVSKÁ, Ph.D.

pro obor: dermatovenerologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9. doc. MUDr. Pavel ČERVINKA, Ph.D.

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. PhDr. Jan ČERMÁK, CSc.

pro obor: anglický jazyk

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

11. doc. RNDr. Hana ČÍŽKOVÁ, CSc.

pro obor: ekologie

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

12. doc. Mgr. Aleš DANIELIS

pro obor: filmové, televizní a fotografické umění a nová média – produkce

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. RNDr. Jiří DĚDINA, DSc.

pro obor: analytická chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

14. doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc.

pro obor: vodní hospodářství a vodní stavby

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

15. doc. Ing. Martin FLAJŠHANS, Dr. rer. agr.

pro obor: rybářství

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

16. doc. RNDr. Petr HLINĚNÝ, Ph.D.

pro obor: informatika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

17. doc. Ing. Michal HOCEK, CSc., DSc.

pro obor: organická chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

18. doc. Ing. Jaroslav HOLUŠA, Ph.D.

pro obor: ochrana lesů a myslivost

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

19. doc. Ing. Otakar HOLUŠA, Ph.D.

pro obor: ochrana lesa a myslivost

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

20. doc. Ing. Jiří HOMOLA, CSc., DSc.

pro obor: fyzika – kvantová optika a optoelektronika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

21. doc. Mgr. Martin HUMPÁL, Ph.D.

pro obor: germánské jazyky a literatury

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

22. doc. Ing. Josef CHYBÍK, CSc.

pro obor: pozemní stavby

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

23. doc. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.

pro obor: dopravní systémy a technika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

24. doc. Ing. Tomáš JIROUT, Ph.D.

pro obor: konstrukční a procesní inženýrství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

25. doc. RNDr. Vladimír KARAS, DrSc.

pro obor: teoretická fyzika a astrofyzika

na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

26. doc. MUDr. Dmitry V. KAZAKOV, CSc.

pro obor: patologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

27. doc. Ing. JUDr. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.

pro obor: ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

28. doc. Ing. František KOVANDA, CSc.

pro obor: chemie a technologie anorganických materiálů

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

29. doc. Ing. Josef LAZAR, Dr.

pro obor: elektronika a sdělovací technika

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

30. doc. Ing. Richard LISKA, CSc.

pro obor: aplikovaná matematika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

31. doc. PhDr. Olga LOMOVÁ, CSc.

pro obor: teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. Ing. Tomáš LOŠÁK, Ph.D.

pro obor: agrochemie a výživa rostlin

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

33. doc. MVDr. Daniela LUKEŠOVÁ, CSc.

pro obor: aplikovaná zoologie

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

34. doc. Eva MACHKOVÁ

pro obor: dramatická umění – dramatická výchova

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

35. doc. MUDr. Vladimír MAISNAR, Ph.D.

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

36. doc. MUDr. Jiří MANĎÁK, Ph.D.

pro obor: kardiochirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

37. doc. Dr. Ing. Jan MAREŠ

pro obor: rybářství

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

38. doc. MUDr. Jan MAREŠ, Ph.D.

pro obor: neurologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

39. doc. MUDr. RNDr. Petr MARŠÁLEK, Ph.D.

pro obor: lékařská informatika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

40. doc. RNDr. Jiří MASOJÍDEK, CSc.

pro obor: molekulární a buněčná biologie a genetika

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

41. doc. PaedDr. Jaroslav MAZŮREK, CSc.

pro obor: historie se zaměřením na české a československé dějiny

na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

42. doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.

pro obor: technologie a management v dopravě a telekomunikacích

na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

43. Ing. Petr MUSÍLEK, Ph.D.

pro obor: informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

44. doc. RNDr. Petr NACHTIGALL, PhD.

pro obor: fyzikální chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

45. doc. MVDr. Stanislav NAVRÁTIL, CSc.

pro obor: veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

46. doc. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.

pro obor: chirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

47. doc. Ivana NOBLE, PhD.

pro obor: evangelická teologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

48. doc. Ing. Miroslav OBORNÍK, Ph.D.

pro obor: molekulární a buněčná biologie a genetika

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

49. doc. MUDr. Ivo PACLT, CSc.

pro obor: psychiatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

50. doc. PhDr. David PAPAJÍK, Ph.D.

pro obor: české a československé dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

51. doc. Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.

pro obor: teorie stavebních konstrukcí a materiálů

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

52. doc. Mgr. Radomír PIVODA

pro obor: hudební umění - flétna

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

53. doc. Mgr. Jan PREISLER, Ph.D.

pro obor: analytická chemie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. ThDr. Martin PRUDKÝ

pro obor: evangelická teologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

55. doc. MUDr. Radovan PŘIKRYL, Ph.D.

pro obor: psychiatrie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

56. doc. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc.

pro obor: radiologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

57. doc. Mgr. Jana ROITHOVÁ, Ph.D.

pro obor: organická chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. Ing. Karel ROUBÍK, Ph.D.

pro obor: elektronika a lékařská technika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

59. doc. MUDr. Svatopluk ŘEHÁK, CSc.

pro obor: chirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

60. doc. MUDr. Martina ŘEZÁČOVÁ, Ph.D.

pro obor: lékařská chemie a biochemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

61. doc. Jan ŘÍDKÝ, DrSc.

pro obor: aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

62. doc. PhDr. Ing. Aleš SKŘIVAN, Ph.D.

pro obor: moderní hospodářské a sociální dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

63. doc. MUDr. Eliška SOVOVÁ, Ph.D., MBA

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

64. doc. RNDr. Evžen STUCHLÍK, CSc.

pro obor: environmentální vědy

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

65. doc. PhDr. Petr SVOBODNÝ, Ph.D.

pro obor: dějiny lékařství

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

66. doc. Ing. Peter ŠEBO, CSc.

pro obor: mikrobiologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

67. doc. MUDr. Ladislav ŠENOLT, Ph.D.

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

68. doc. Ing. arch. Irena ŠESTÁKOVÁ

pro obor: architektura

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

69. doc. MUDr. Romana ŠLAMBEROVÁ, Ph.D.

pro obor: lékařská fyziologie a patologická fyziologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

70. doc. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR

pro obor: tvorba a ochrana krajiny

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

71. doc. MUDr. David ŠMAJS, Ph.D.

pro obor: lékařská biologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

72. doc. MUDr. Rudolf ŠPAČEK, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

73. doc. MUDr. Ivan ŠPIČKA, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

74. doc. Ing. Vladimír TANČIN, DrSc.

pro obor: anatomie, fyziologie a reprodukce zvířat

na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

75. doc. RNDr. Jan VALENTA, Ph.D.

pro obor: fyzika – kvantová optika a optoelektronika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

76. doc. Ing. Viliam VATRT, DrSc.

pro obor: geodézie a kartografie

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

77. doc. MUDr. Rostislav VEČEŘA, Ph.D.

pro obor: lékařská farmakologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

78. doc. RNDr. Renata VESELSKÁ, Ph.D., M.Sc.

pro obor: molekulární biologie a genetika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

79. doc. Ing. Miroslav VOŘECHOVSKÝ, Ph.D.

pro obor: konstrukce a dopravní stavby

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

80. doc. MUDr. Kamil VYSLOUŽIL, CSc.

pro obor: chirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

81. doc. Ing. Martin WEITER, Ph.D.

pro obor: chemie, technologie a vlastnosti materiálů

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

82. doc. Ing. Zdeněk ZELINGER, CSc.

pro obor: bezpečnost a požární ochrana

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

83. doc. Ing. Pavel ZEMÁNEK, Ph.D.

pro obor: zahradnictví

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

84. doc. Dr.rer.nat. Friedo ZÖLZER

pro obor: environmentální vědy

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

85. doc. PhDr. Jan ŽUPANIČ, Ph.D.

pro obor: světové dějiny a obecné dějiny

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 

Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv