Prezident republiky jmenoval profesory

21. července 2022

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně pplk. doc. PharmDr. Janu Žďárovou Karasovou, Ph.D., profesorkou pro obor Toxikologie a doc. Ing. Jana Hodického, Ph.D., profesorem pro obor Vojenská technika – elektrotechnická.

Jmenovací dekrety budou předány ministryní obrany.

Jmenování podléhá spolupodpisu předsedou vlády.