Prezident republiky jmenoval rektora

16. března 2020

Prezident republiky jmenoval podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s účinností od 1. dubna 2020, prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Funkční období nového rektora je čtyřleté. 
 
Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 
 
Jmenovací dekret bude předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv