Prezident republiky jmenoval rektora

23. dubna 2020

Prezident republiky jmenoval podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na návrh Akademického senátu Policejní akademie České republiky v Praze, s účinností od 1. července 2020 plk. v. v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D., rektorem Policejní akademie České republiky v Praze. Funkční období nového rektora je čtyřleté.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekret bude předán ministrem vnitra.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky