Prezident republiky jmenoval rektora

13. května 2020

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na návrh Akademického senátu Univerzity Hradec Králové, s účinností od 1. července 2020 prof. Ing. Kamila Kuču, Ph.D., rektorem Univerzity Hradec Králové.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekret bude předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky