Prezident republiky jmenoval rektora

22. června 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 22. června 2021 na návrh Akademického senátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc. na druhé funkční období rektorem této vysoké školy.

Jmenování podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekret bude předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky