Prezident republiky jmenoval rektorku

2. února 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 2. února 2021 na Pražském hradě na návrh Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze PhDr. Ingeborg Radok Žádnou rektorkou Akademie múzických umění v Praze.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky