Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

19. května 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 19. května 2021 na Pražském hradě 51 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

JUDr. Žaneta    H o b l í k o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Zuzana    T ů m o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Ing. Jana    Š p o t o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Petra   Z a t l o u k a l o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Jana   M r á č k o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Ing. Tomáš   Č e r n ý
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Roman   C i p r i a n 
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. et Mgr. Markéta    F i k o c z k o v á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Tomáš    M o r a v e c
Obvodní soud pro Prahu 7

JUDr. Tomáš   H o l č a p e k , Ph.D.
Obvodní soud pro Prahu 8

Mgr. Petra    H o l e č k o v á
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Pavlína   K u l h á n k o v á
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Sandra    Z e m a n o v á
Okresní soud v Berouně

JUDr. Tereza   V l a s á k o v á, LL.M.
Okresní soud v Kladně

Mgr. Simona    V e s e l á
Okresní soud v Kladně

Mgr. Michal    P o m i c h á l e k 
Okresní soud v Kutné Hoře

Mgr. Martina    K u c h a ř í k o v á
Okresní soud v Nymburce

Mgr. Gabriela   K a d l e c o v á
Okresní soud Praha-východ

Mgr. Marcela   U h ř í č k o v á
Okresní soud Praha-západ

JUDr. Lenka   C h a l u p s k á
Okresní soud v Příbrami

Mgr. David    N e r a d
Okresní soud v Prachaticích

JUDr. Petr    K o l b a n 
Okresní soud v Prachaticích

Mgr. Markéta   Č e s á n k o v á
Okresní soud v Písku

Mgr. Barbora   K o n e č n á
Okresní soud v Písku

Mgr. Alena   L e p i č o v á
Okresní soud v Táboře

JUDr. Lucie    T r n k o v á, Ph.D.
Okresní soud v Českém Krumlově

JUDr. Petr    S p e r k 
Okresní soud v Klatovech

Mgr. Bc. Jana    B e n e š o v á
Okresní soud v Domažlicích

Mgr. Jaroslav    K o u b a  
Okresní soud v Sokolově

Mgr. Kristýna   K o u b o v á
Okresní soud v Sokolově

Mgr. Petra     B e a v e r
Okresní soud v Děčíně

Mgr. David   K a p i t á n 
Okresní soud v Děčíně

Mgr. Jan   K l i m e n t
Okresní soud v Liberci

Mgr. Jaroslav    M o r a v e c
Okresní soud v Liberci

Mgr. Lucie   B r a c h o v á, LL.M.
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Pavel    K u p k a 
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Oldřich   K r k o š k a 
Okresní soud v Chomutově

Mgr. Daniela   M e n c l o v á
Okresní soud v Chomutově

JUDr. Kristina    R a m e š o v á
Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Jan    K u l h á n e k 
Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Kristýna    M í š o v á
Okresní soud v Kroměříži

Mgr. Ing. Tomáš     K l u s á k 
Městský soud v Brně

Mgr. Gabriela    C o u f a l o v á
Okresní soud v Karviné

Mgr. Lucie   B l a h u t o v á
Okresní soud v Karviné

Mgr. Gabriela Maria   O ž a n o v á
Okresní soud v Ostravě

Mgr. Eva   H a n k o v á
Okresní soud Frýdek-Místek

JUDr. Michal    J a n t o š
Okresní soud Frýdek-Místek

Mgr. Bc. Jakub    S t í b a l
Okresní soud v Šumperku

JUDr. Adam    T a l a n d a, Ph.D.
Okresní soud v Přerově

Mgr. Martina   D a d u o v á
Okresní soud v Olomouci

JUDr. Markéta   F i a l o v á
Okresní soud v Olomouci

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky