Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

15. prosince 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 15. prosince 2021 na zámku v Lánech 50 soudců obecných soudů České republiky. Dva jmenovaní složí slib v náhradním termínu.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

Mgr. Marianna    M a r c i n k o v á
Obvodní soud pro Prahu 1
složí slib v náhradním termínu

Mgr. Petra    Ř í h o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Jan    K r a t i n a 
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Irena    M ě s t e c k á
Obvodní soud pro Prahu 2
složí slib v náhradním termínu

JUDr. Ivo    K r ý s a , Ph.D., LL.M.
Obvodní soud pro Prahu 2

JUDr. Petr    N a v r á t i l , Ph.D., LL.M.
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Bc. Nikol    S a l á k o v á
Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Jan    C h m e l , Ph.D.
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Martin    L a n g h a n s 
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Jan    B a l c i a r
Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Bc. Nikola    H ö n i g o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Jan    B á r t a 
Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Monika    H r m o v á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Ing. Tereza     V a ň k á t o v á
Obvodní soud pro Prahu 6

Mgr. Jakub    K r i e b e l
Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. et Mgr. Zuzana    K o t y z o v á
Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Jan     V a n í č e k 
Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Kateřina    P e r o u t k o v á
Městský soud v Praze

Mgr. Ing. Adéla    K o h o u t o v á
Okresní soud Praha-západ

Mgr. Klára    H e g e r o v á
Okresní soud Praha-západ

Mgr. Bc. Alena    Š o r č í k o v á
Okresní soud v Kutné Hoře

Mgr. Barbora    J a n á k o v á
Okresní soud Praha-východ

Mgr. Tereza    M a r t i n c o v á
Okresní soud Praha-východ

JUDr. Jana    K u l h o v á
Okresní soud v Příbrami

Mgr. Richard    G a l i s 
Okresní soud v Kladně

Mgr. Bc. Jan    T o m e š
Okresní soud v Nymburce

Mgr. Václav    V o l e k 
Okresní soud ve Strakonicích

Mgr. Šárka    K o v a l í k o v á
Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Bc. Petr    Z á v a d s k ý
Okresní soud v Českém Krumlově

JUDr. Teodora    C h v a l o v á
Okresní soud Plzeň-jih

Mgr. Bc. Jan    P o l á k 
Okresní soud v Chebu

JUDr. Rostislav    T o m i s 
Okresní soud v Chebu

Mgr. Vojtěch    S a l a m á n e k 
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Jiří    P u c h m e l t r
Okresní soud v Děčíně

JUDr. Tereza    P o š t o v á
Okresní soud v Liberci

Mgr. Monika    K r a m á ř o v á
Okresní soud v Litoměřicích

Mgr. Radka     K o p e c k á
Okresní soud ve Svitavách

Mgr. Ondřej    V o d e h n a l
Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Mgr. Bc. Barbora    J e ž k o v á
Okresní soud v Náchodě

Mgr. Jana    Č í h a l o v á
Okresní soud ve Zlíně

Mgr. Zbyněk     B a r a n 
Okresní soud v Kroměříži

JUDr. Radka     B u k o v s k á
Okresní soud v Blansku

Mgr. Klára    D u š k o v á
Okresní soud v Opavě

Mgr. Lenka    D o s t á l o v á
Okresní soud v Opavě

Mgr. Michal    S k a l k a 
Okresní soud ve Vsetíně

Mgr. et Mgr. Bc. Jiří    Z a t l o u k a l
Okresní soud v Olomouci

Mgr. Vanda   S p á č i l o v á
Okresní soud v Olomouci

Mgr. Kristýna   M u ž n á
Okresní soud v Novém Jičíně

Mgr. René    B r a u n 
Okresní soud v Šumperku

Mgr. Simona    R ů ž i č k o v á
Okresní soud v Přerově

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky