Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

20. dubna 2022

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 20. dubna 2022 na Pražském hradě 39 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

Mgr.  Lenka    D o č k a l o v á           
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Klára    B a b i č k o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Bc. Hana    K l e m p e r o v á
Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Ing. František    N o s e k 
Obvodní soud pro Prahu 7

Mgr. Alžběta    S t ř í b r n á
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Magdalena    K o l á ř o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Michala    K o ž e n á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Kateřina    S t u d e c k á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Jaroslav    K u b á t
Obvodní soud pro Prahu 8

JUDr. Lukáš    B e r n a t
Obvodní soud pro Prahu 10

Mgr. Jan    P e r o u t k a 
Okresní soud Praha-západ

JUDr. Adéla    V a c h k o v á
Okresní soud v Mělníku

Mgr. Adéla    H o m o l o v á
Okresní soud Praha-východ

Mgr. Barbora    F r a n t í k o v á
Okresní soud v Kolíně

JUDr. Barbora    H a n z l í k o v á
Okresní soud v Mladé Boleslavi

JUDr. Zuzana     S p e r k o v á
Okresní soud Plzeň-sever

JUDr. Pavla    B u r i á n o v á
Okresní soud v Sokolově

Mgr. Tereza     L e i t g e b o v á
Okresní soud v Klatovech

Mgr. Jana    Č e r n á
Okresní soud v Liberci

JUDr. Petra     K o u b o v á
Okresní soud v Chomutově

JUDr. Zuzana     D a v i d o v á
Okresní soud v Teplicích

Mgr. Martin    T o m á š e k 
Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Michaela    J a n o č k o v á, Ph.D.
Okresní soud Brno-venkov

JUDr. Michal     J a n o u š e k, Ph.D.
Okresní soud v Blansku

JUDr. Martin    S v o b o d a 
Okresní soud v Kroměříži

Mgr. Alexandra    P ř í k a z s k á
Okresní soud v Třebíči

Mgr. Boris     H o m o l a 
Okresní soud v Břeclavi

Mgr. Simona    P e š k o v á
Městský soud v Brně

JUDr. Jitka    K a p i t á n o v á
Okresní soud Brno-venkov

Mgr. Jana     A u l i c k á, Ph.D.
Okresní soud v Hodoníně

Mgr. Igor     P e t r e c k ý
Okresní soud v Jihlavě

JUDr. Kateřina    Š v a r c o v á, Ph.D.
Okresní soud v Prostějově

JUDr. Petr    C o u f a l í k, Ph.D.
Okresní soud ve Zlíně

Mgr. Petr    P r a c h a ř
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Mgr. Zdeněk     M á l e k 
Krajský soud v Brně

Mgr. et Mgr. Lukáš    H r ů š a, Ph.D.
Krajský soud v Brně

Mgr. Tereza     P a v l í k o v á
Okresní soud ve Vsetíně

JUDr. Eva     G l o m b i c o v á
Okresní soud v Karviné

JUDr. Michal     B o b e k, Ph.D.
Nejvyšší správní soud

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky