Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

7. prosince 2022

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 7. prosince 2022 na Pražském hradě 42 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

Mgr.  Jaroslava   L i n h a r t o v á                
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Veronika   K o r o p e c k á
Obvodní soud pro Prahu 6

Mgr. Bc. Martin   B o b á k 
Městský soud v Praze

JUDr. Bc. Václav   K o č k a - A m o r t
Městský soud v Praze

JUDr. Veronika   Z a p l e t a l o v á
Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Petra   D o h n a l o v á
Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Ing. Daniel   Z e j d a 
Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Tomáš   K ř i v s k ý
Okresní soud v Mladé Boleslavi

Mgr. Klára   S v í t i l o v á
Okresní soud v Kolíně

Mgr. Šárka   B o ř í k o v á
Okresní soud v Příbrami

Mgr. Veronika   H a l b r š t á t o v á   Z a c h o v á, LL.M.
Okresní soud v Kladně

Mgr. Jiří   P e t r
Okresní soud v Příbrami

Mgr. Kristína   N e r a d o v á
Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Ing. Jan   K o č e r
Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Lucie   K r a t z e r o v á
Okresní soud v Českém Krumlově

JUDr. Michaela   S a k a ř o v á
Okresní soud Plzeň-jih

Mgr. Petra   H e ř m a n o v á
Okresní soud v Tachově

Mgr. Marek   V o t a v a 
Okresní soud v Rokycanech

Mgr. Tereza   Š m i c o v á
Okresní soud Plzeň-sever

JUDr. Martina   P a l k o v á
Okresní soud Plzeň-sever

Mgr. Vladimír   K o l á ř
Okresní soud Plzeň-město

Mgr. Jan   C h u d o b a 
Okresní soud v Klatovech

JUDr. Mgr. Olga   K a r f í k o v á, LL.M.
Okresní soud v Karlových Varech

JUDr. Anna   V e s e l á
Okresní soud v Chebu

Mgr. Martin   S o u č e k 
Okresní soud v Domažlicích

Ing. Mgr. et Mgr. Josef   Š í p
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Bc. Ondřej   Š a f r á n e k 
Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Petr   L o u t c h a n 
Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mgr. Pavel   S k a l k a 
Okresní soud v Litoměřicích

JUDr. Lucie   N o v o t n á   K r t o u š o v á, Ph.D.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mgr. Martin   J e c h a 
Okresní soud v Pardubicích

Mgr. Kristýna   P o l á k o v á
Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Mgr. Bc. Veronika   V l č k o v á
Okresní soud v Trutnově
slib složí z důvodu nemoci v jiném termínu

Mgr. Lenka   H a m p l o v á
Okresní soud v Trutnově

Mgr. Matěj   D o b e š, Ph.D.
Okresní soud ve Svitavách

Mgr. Kateřina   A u g u s t í n o v á
Okresní soud ve Svitavách

Mgr. Veronika   V o t r o u b k o v á
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Mgr. Radka   H n á t n i c k á
Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Lucie   V a ň k o v á
Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Mgr. Ing. Kateřina   N a v r á t i l o v á
Okresní soud v Kroměříži

Mgr. Petr   C i b ě n a 
Okresní soud Brno-venkov

Mgr. Jan   S c h e u e r, Ph.D.
Okresní soud v Olomouci

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky