Prezident republiky jmenoval ministra pro vědu, výzkum a inovace

16. května 2024

Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek dne 16. května 2024 jmenoval Marka Ženíška ministrem pro vědu, výzkum a inovace vlády ČR.

Projev prezidenta republiky Petra Pavla po jmenování ministra: 

"Vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážení hosté, dámy a pánové,

jsem rád, že mohu Marka Ženíška dnes jmenovat do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace tak krátce po tom, co jsem na návrh vlády odvolal jeho předchůdkyni. Jsem zastáncem toho, že ministerstva, pokud už bylo rozhodnuto o jejich portfoliích, by měla být obsazena, protože mají svoji agendu, která nemůže čekat. Jsem přesvědčen, že Marek Ženíšek se s tou náročnou agendou dokáže poprat. Zároveň ale také vím, že v rámci toho, kolik času zbývá do konce volebního období, a v rámci možností, které jsou dány kapacitou lidí, které máte k dispozici, že to nebude lehká práce. Také ale vím, že věda, výzkum a inovace společně se vzděláním jsou prioritami, které si vytyčila celá vláda a které jsou mimořádně důležité pro to, aby naše ekonomika v tom výrazně konkurenčním prostředí do budoucna uspěla.

Kromě toho jste dostal, pane ministře, do vínku ještě jednu složitou oblast, a to je strategická komunikace a boj s dezinformacemi. I když vím, že je to složité, tak je to téma, kterému musíme věnovat pozornost. Jsem přesvědčen, že události, ke kterým dnes dochází v našem okolí, svědčí jasně o tom, jak zhoubnou moc mohou dezinformace mít na veřejné mínění i na nálady ve společnosti. Proto věřím, že i v této oblasti budete schopen, i přes to krátké období, alespoň zahájit proces, který povede k tomu, že v této oblasti budeme schopni čelit výzvám. K tomu všemu chci popřát nejenom Vám, ale celé vládě hodně úspěchů."

Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad, 16. května 2024

foto: Tomáš Fongus

Odbor komunikace KPR

Fotogalerie

Prezident republiky jmenoval ministra pro vědu, výzkum a inovace, Pražský hrad, 16.5.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky jmenoval ministra pro vědu, výzkum a inovace, Pražský hrad, 16.5.2024, foto: Tomáš Fongus
Prezident republiky jmenoval ministra pro vědu, výzkum a inovace, Pražský hrad, 16.5.2024, foto: Tomáš Fongus