Prezident republiky jmenuje ministra zahraničních věcí

16. října 2018

Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje v úterý dne 16. října 2018 v 11.30 hodin na Pražském hradě Tomáše Petříčka do funkce ministra zahraničních věcí a pověří ho řízením Ministerstva zahraničních věcí.

* 11:30 – začátek jmenování
* foto, TV, píšící – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Pro vstup do areálu Pražského hradu lze, po předložení novinářského průkazu, využít „zaměstnanecký vchod“ z ulice U Prašného mostu (směrem od tramvajové zastávky Pražský hrad). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se nejpozději 40 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 372 481. Další informace Odbor tiskový, Fučík Petr, tel. 606 675 534, www.hrad.cz.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky