Prezident republiky jmenoval předsedy krajského a městského soudu

29. července 2020

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 29. července 2020 na Pražském hradě podle § 104 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na sedmileté období:

- JUDr. Jaroslavu Pokornou předsedkyní Městského soudu v Praze s účinností od 1. října 2020,

- Mgr. Alexandra Krysla předsedou Krajského soudu v Plzni s účinností od 1. října 2020.

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky