Drobečková navigace


Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

10. července 2018

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 10. července 2018 na Pražském hradě 40 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

1. Mgr. Marcela     T o v a r y š o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

2. Mgr. Miroslava   D r a h o t o v á
Obvodní soud pro Prahu 10

3. JUDr. Tomáš    H ü b n e r
Obvodní soud pro Prahu 7

4. Mgr. Michal   P r o k o p
Obvodní soud pro Prahu 5

5. JUDr. Jan    P a v e l , LL.M.
Okresní soud Praha-východ

6. Mgr. et Mgr. Karel   U l í k 
Okresní soud Praha-východ

7. Mgr. Zuzana    S p á č i l o v á
Okresní soud v Mladé Boleslavi

8. Mgr. Kristina   R o m á n k o v á
Okresní soud v Rakovníku

9. Mgr. Pavla   M á l k o v á
Okresní soud v Kutné Hoře

10. Mgr. Monika    O l i v e r i u s o v á
Okresní soud v Berouně

11. JUDr. Vítězslav    P l e v a
Okresní soud v Kladně

12. Mgr. Pavlína   Č e r n á
Okresní soud v Mělníku

13. JUDr. Miroslav   M a k a j e v 
Okresní soud v Benešově

14. Mgr. Gabriela   Č e r n á
Okresní soud v Kolíně

15. JUDr. Petra     P e k á r k o v á
Okresní soud v Písku

16. Mgr. Markéta     B a r t i z a l o v á , Ph.D.
Okresní soud v Českých Budějovicích

17. Mgr. Martina   M a t ě j k o v á
Okresní soud v Klatovech

18. Mgr. David    U n g r
Okresní soud Plzeň-město

19. Mgr. Petra    K a p l a n o v á
Okresní soud v Ústí nad Labem

20. JUDr. Ing. Martin      K o h o u t , Ph.D.
Okresní soud v Ústí nad Labem

21. Mgr. Renáta    J e n č o v á
Okresní soud v Chomutově

22. Mgr. Alice    V o k a t á
Okresní soud v Chomutově

23. Mgr. Jakub    K r o u p a 
Okresní soud v Litoměřicích

24. Mgr. Adéla    B a r a n o v á
Okresní soud v Lounech

25. JUDr. Lucie    S v ě ž e n o v á
Okresní soud v Liberci

26. JUDr. Lucie    Y a k u t
Okresní soud v Teplicích

27. Mgr. Hana    L e i t m a n n o v á
Okresní soud v Děčíně

28. JUDr. Jiří   V o š v r d a 
Okresní soud v Trutnově

29. JUDr. Ivana    Š a f á ř o v á
Okresní soud v Ústí nad Orlicí

30. JUDr. Pavel    B o u k a l
Krajský soud v Brně

31. JUDr. Jiří   V e č e ř a , Ph.D., LL.M.
Okresní soud Brno-venkov

32. Mgr. Pavel    H o r n a 
Okresní soud v Jihlavě

Mgr. Roman    K a f k a
33. Okresní soud v Kroměříži

34. JUDr. David     K o l u m b e r , Ph.D.
Okresní soud ve Zlíně

35. Mgr. Lenka     P o l a c h o v á
Okresní soud v Blansku

36. JUDr. Marian   K o k e š , Ph.D.
Krajský soud v Brně

37. Mgr. Kateřina   R a u š e r o v á
Okresní soud v Prostějově

38. Mgr. Hana     L a n g e r o v á
Okresní soud v Šumperku

39. Mgr. Martina   K r a t o c h v í l o v á
Okresní soud v Olomouci

40. Mgr. Adam    F a l t e r
Okresní soud v Ostravě

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv