Drobečková navigace


Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů

16. října 2018

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v úterý dne 16. října 2018 na Pražském hradě 41 soudců obecných soudů České republiky.

Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů:

1. Mgr. Eva    B r o ž í k o v á
Obvodní soud pro Prahu 9

2. Mgr. Eva    B u r e š o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

3. Mgr. Martin   F i l a 
Obvodní soud pro Prahu 5

4. Mgr. Eva   H a r m a c h o v á
Obvodní soud pro Prahu 5

5. JUDr. Jaromír    K l e p š
Městský soud v Praze

6. JUDr. Lucie    K u b o v á
Obvodní soud pro Prahu 4

7. JUDr. Václav   K v a p i l
Obvodní soud pro Prahu 9

8. Mgr. Jiří    P e t r á š e k 
Obvodní soud pro Prahu 3

9. JUDr. Dalibor   R y š l a v ý
Obvodní soud pro Prahu 7

10. JUDr. Hana    S u c h á n k o v á
Obvodní soud pro Prahu 8

11. JUDr. Lukáš   S v r č e k 
Obvodní soud pro Prahu 1

12. JUDr. Kateřina    T a k á c s o v á
Obvodní soud pro Prahu 2

13. Mgr. Josef   S t r a k a
Okresní soud v Mladé Boleslavi

14. Mgr. Jakub    F u k a l
Okresní soud v Nymburce

15. Mgr. Tereza    B r a n d o v á
Okresní soud v Nymburce

16. JUDr. Bc. Zdeňka   K r e j z a r o v á
Okresní soud Praha-východ

17. Mgr. Martina    S o b o t k o v á
Okresní soud Praha-východ

18. Mgr. Vít   S o c h o v s k ý
Okresní soud v Kladně

19. JUDr. Lenka    J u r e n o v á
Okresní soud Praha-západ

20. JUDr. David    K r y s k a , Ph.D.
Okresní soud Praha-západ

21. JUDr. Michal   H á j e k 
Krajský soud v Českých Budějovicích

22. Mgr. Bc. Petra    K o ř í n k o v á
Okresní soud v Českých Budějovicích

23. Mgr. Lukáš    P i š v e j c
Krajský soud v Plzni

24. Mgr. Bc. Tomáš   K a m e n i c k ý
Okresní soud Plzeň-město

25. JUDr. Hana   B r u n e r o v á
Okresní soud Plzeň-město

26. Mgr. Gabriela    P l á š i l o v á
Okresní soud v Chebu

27. Mgr. Miroslava   K ö p p l o v á
Okresní soud v Chebu

28. Mgr. Karel   Š t i č k a
Okresní soud v Mostě

29. Mgr. Jan   V ě ž e n s k ý
Okresní soud v Jablonci nad Nisou

30. Mgr. Lukáš   K r a u s 
Okresní soud v Teplicích

31. Mgr. Jan   B ě l o c k ý
Okresní soud v Liberci

32. Mgr. Martin   K r e d b a 
Okresní soud v Ústí nad Labem

33. Mgr. Hana   V a l e n t o v á
Okresní soud v Semilech

34. Mgr. Petr   M a c h a č k a
Okresní soud ve Svitavách

35. Mgr. Ing. Bc. Jan    J i r á k 
Okresní soud ve Zlíně

36. Mgr. Marek   V l a š k o v s k ý
Okresní soud v Ostravě

37. Mgr. Markéta    H u b e ň á k o v á
Okresní soud ve Frýdku-Místku

38. Mgr. Markéta    O r a v č í k o v á
Okresní soud v Karviné

39. JUDr. Kateřina    Z a t l o u k a l o v á
Okresní soud v Šumperku

40. Mgr. Irena   H l u š t í k o v á
Okresní soud ve Frýdku-Místku

41. JUDr. Ivo     P o s p í š i l , Ph.D
Nejvyšší správní soud

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv