Prezident republiky jmenuje soudce obecných soudů a předsedu Krajského soudu v Praze 

13. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel jmenuje v úterý dne 14. listopadu 2023 ve 14.00 hodin na Pražském hradě soudce obecných soudů České republiky a předsedu Krajského soudu v Praze. 

* 14:00 – začátek jmenování 
* foto, TV – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce   

Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem. Prosíme o oblečení, které odpovídá charakteru akce. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 373 209.    

 

Odbor komunikace KPR