Prezident republiky kondoloval americkému prezidentovi  

20. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 20. listopadu 2023 kondolenční telegram Josephu R. Bidenovi Jr., prezidentovi Spojených států amerických.  
 
Vaše Excelence,  
 
s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí bývalé první dámy paní Rosalynn Carterové. 
 
Rosalynn Carterová po sobě zanechává významný odkaz. Byla mimořádnou humanitární pracovnicí, zanícenou obhájkyní duševního zdraví a bojovnicí za rovná práva a příležitosti. Díky své práci v Carterově centru a v organizaci Habitat for Humanity zasáhla do životů mnoha lidí a navždy zůstane v paměti jako neúnavná síla pro pozitivní změny. 
 
Dovolte mi, Vaše Excelence, abych se jménem občanů České republiky, jménem své choti i jménem svým připojil k Vašim spoluobčanům a vyjádřil soustrast prezidentu Carterovi a rodině Rosalynn Carterové. 
 
S úctou  
 
 
Petr Pavel 
prezident České republiky 

 

 

 

 

Odbor komunikace KPR