Prezident republiky kondoloval britské královně

9. dubna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 9. dubna 2021 kondolenční dopis Alžbětě II., královně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vaše Veličenstvo,

s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Jeho královské Výsosti vévody z Edinburghu.

Před nedávnem jsme si připomínali 25 let od Vaší návštěvy Prahy, kdy jsem měl možnost se s Vámi a Vaším manželem, princem Philipem, osobně setkat. Byla to pro mě tenkrát mimořádná čest. Prince Philipa jsem vždy považoval za jedinečnou osobnost, která svým šarmem, noblesou a intelektem reprezentovala Velkou Británii v tom nejlepším smyslu slova. Jeho celý život je svým způsobem neuvěřitelnou kronikou moderních dějin nejen Velké Británie, ale celé Evropy. Jsem přesvědčen o tom, že jeho výjimečný odkaz bude v našich srdcích žít i nadále.          

Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil Vám, rodině i britským občanům upřímnou soustrast.

S úctou


Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky