Prezident republiky kondoloval britskému králi

8. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve čtvrtek dne 8. září 2022 kondolenční dopis Jeho Veličenstvu Karlovi III., králi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vaše Veličenstvo,

s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vaší matky, Jejího Veličenstva královny Alžběty II. S jejím odchodem končí jedna velkolepá historická epocha. Vaše matka byla symbolem moderních dějin nejen Velké Británie, ale celého světa. Její odkaz v podobě oddané služby monarchii, nesmírné pokory a vznešenosti zůstane navždy v našich srdcích. Pro mě osobně bylo setkání s Jejím Veličenstvem v červnu roku 2017 jedním z nejsilnějších momentů mého působení v prezidentském úřadu.

Vaše Veličenstvo, dovolte mi, abych jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil upřímnou soustrast.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky