Prezident republiky kondoloval finskému prezidentovi 

17. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v úterý dne 17. října 2023 kondolenční telegram Saulimu Niinistö, prezidentovi Finské republiky. 
 
Vážený pane prezidente,  
 
s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí pana Marttiho Ahtisaariho, bývalého prezidenta Finské republiky. 
 
Do historie se navždy zapíše jako přesvědčený demokrat a neúnavný stoupenec politického dialogu. Jeho osobnost formovala nejen domácí, ale i globální politiku. Díky svému úsilí o řešení mezinárodních konfliktů tak jeho jméno získá významné místo ve světových dějinách.  
 
Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, rodině a občanům Finska.  
 
S úctou 

Petr Pavel 
prezident České republiky 

 

 

 

Odbor komunikace KPR