Prezident republiky kondoloval korunnímu princi Abú Dhabí

13. května 2022

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram šejchu Mohamedu bin Záid Ál Nahajánovi, korunnímu princi Abú Dhabí a úřadujícímu prezidentovi Spojených arabských emirátů.

Vaše výsosti,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Jeho výsosti šejcha Chalífy bin Saíd Ál Nahjána, prezidenta Spojených arabských emirátů.

Šejch Ál Nahján byl milovaným vladařem a světově uznávaným státníkem. Neúnavně usiloval o blaho Spojených arabských emirátů od jejich založení, aktivně se zapojoval při obhajování bezpečnosti po celém světě a udržoval pevné vazby s regionálními sousedy.

Jeho výsost byla velmi dobrým přítelem České republiky a jejích občanů. Vždy napomáhala při prohlubování přátelských vztahů mezi našimi zeměmi. Jeho odchod vnímám jako obrovskou ztrátu pro Spojené arabské emiráty a jeho lid, ale i pro světovou diplomacii. 

Vaše výsosti, dovolte mi, abych vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast lidu Spojených arabských emirátů a zarmoucené rodině.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky