Drobečková navigace


Prezident republiky kondoloval lucemburskému velkovévodovi

24. dubna 2019

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram Jeho královské Výsosti Henrimu I., velkovévodovi Lucemburského velkovévodství, v souvislosti s úmrtím Jeho královské Výsosti velkovévody Jeana.


Vaše královská Výsosti,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu Vašeho otce Jeho královské Výsosti velkovévody Jeana, který byl vysoce respektovanou osobností lucemburského politického i společenského života.

Velkovévoda Jean se zapsal do dějin Vaší země nejen moudrostí, ale také statečností, kterou prokázal aktivním zapojením na bojištích druhé světové války. Během téměř čtyřiceti let vlády se stal symbolem silného, nezávislého a jednotného Lucemburska.

Dovolte mi, abych jménem svým i jménem občanů České republiky vyjádřil Vám, Vaší rodině a lucemburskému lidu upřímnou soustrast.

S úctou


Miloš Zeman
Prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv