Prezident republiky kondoloval marockému králi

1. července 2024

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 1. července 2024 kondolenční telegram Jeho Veličenstvu Mohamedovi VI., králi Marockého království.

Vaše Veličenstvo,

hluboce mě zarmoutila zpráva o úmrtí Její královské Výsosti princezny Lally Latify.

Vaše Veličenstvo, jménem českého lidu i jménem svým Vám, královské rodině a občanům Marockého království vyjadřuji při této bolestné události upřímnou soustrast.

S úctou

Petr Pavel                 
prezident České republiky

Odbor komunikace KPR