Prezident republiky kondoloval prezidentce maďarské republiky 

9. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 9. října 2023 kondolenční telegram prezidentce maďarské republiky Katalin Novák. 

Vážená paní prezidentko, 

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí pana Lászlóa Solyoma, bývalého prezidenta Maďarské republiky. 

Do historie se zapíše jako neúnavný bojovník proti komunistickému režimu. Jako spolutvůrci maďarské ústavy mu navždy bude náležet zásadní místo v utváření právní společnosti a fungování justice po roce 1989. Jeho osobnost výrazně formovala nejen domácí politiku. 

Vážená paní prezidentko, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám, rodině a občanům Maďarska. 

S úctou 

Petr Pavel  
prezident České republiky