Prezident republiky kondoloval prezidentovi Zambie

22. června 2021

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 22. června 2021 kondolenční telegram prezidentovi Zambijské republiky Edgaru Chagwa Lunguovi.

Vaše Excelence,

se zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí prvního prezidenta Zambijské republiky, pana Kennetha Kaundy.

Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast Vám i rodině zesnulého prezidenta.

Kenneth Kaunda byl prezidentem zakladatelem svobodné Zambie a jedním z nejvýznamnějších odpůrců kolonialismu a rasové segregace, čímž se nesmazatelně zapsal do světových dějin 20. století. Hlasitě odsuzoval okupaci Československa armádami sovětského bloku. Věren svým idejím se zastal občanů těžce zkoušené země, za což mu patří naše poděkování.

Vážený pane prezidente, doufám, že budeme i nadále prohlubovat společné vazby.

S úctou                                                     

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky