Prezident republiky kondoloval rodině Michaila Sergejeviče Gorbačova

31. srpna 2022


Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 31. srpna 2022 kondolenční dopis Irině Virganské, dceři zesnulého Michaila Gorbačova.

Vážená paní Virganskaja,

s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vašeho otce. Dovolte mi, abych Vám i celé Vaší rodině a Vašim blízkým vyjádřil upřímnou soustrast.

Občas slýcháme, že s odchodem člověka odešla jedna epocha. Často jde ale o vyprázdněnou frázi, která svědčí hlavně o obecné devalvaci slov a o naší tendenci k idealizaci a hledání vzorů. V případě Michaila Sergejeviče Gorbačova však slova o odchodu jedné epochy platí bezezbytku.

Jeho jméno je spojeno s hlubokými proměnami v Sovětském svazu, které radikálně změnily politickou mapu světa a zásadně ovlivnily i osudy naší země. Michail Sergejevič přinesl svobodu a demokracii desítkám milionů občanů Sovětského svazu. Jeho dřívější vnitropolitické reformy byly ale také inspirací a impulsem pro pohyby i v dalších tehdejších socialistických zemích včetně Československa. Díky Michailu Sergejeviči jsme získali podmínky k nenásilné změně režimu a začali psát novou kapitolu našich dějin.

Michaila Sergejeviče si vážím jako jednoho z největších světových státníků, přestože on sám musel bohužel poznat, že doma nikdo není prorokem. Cenil jsem si jeho obrovských zkušeností, znalostí a energie a s potěšením jsem sledoval, jak jeho zasloužená vysoká mezinárodní prestiž neutuchá. Považoval jsem za čest nazývat Vašeho otce svým přítelem. Moje rozhovory s ním byly vždy ohromně zajímavé, a také proto jsem se snažil využít každou příležitost k osobnímu setkání – naposledy během mé poslední návštěvy v Rusku v roce 2017.

Nejen tato naše přátelská setkání mně budou velmi chybět. Dovolte mi tedy, prosím, ještě jednou, abych vyslovil svoji lítost nad ztrátou, která Vás i nás všechny postihla.

V úctě

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky