Prezident republiky kondoloval Therese Schwarzenbergové 

13. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel zaslal v pondělí dne 13. listopadu 2023 kondolenční telegram paní Therese Schwarzenbergové.  

Vážená paní Schwarzenbergová,  

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Vašeho chotě Karla Schwarzenberga, který se nesmazatelně zapsal do novodobé historie české společnosti a politiky. 

Měl jsem tu čest poznat ho osobně, a proto vím, že služba naší zemi pro něj byla naprosto přirozeným posláním. Jeho noblesu, moudrost, smysl pro humor a evropský přesah budu postrádat. 

Vážená paní Schwarzenbergová, dovolte mi, abych jménem občanů České republiky, své choti a jménem svým vyjádřil upřímnou soustrast Vám a celé rodině.  

S úctou  

Petr Pavel  
prezident České republiky 

Odbor komunikace KPR