Prezident republiky navrhl kandidáty na zástupce ombudsmana

16. dubna 2019

Prezident republiky Miloš Zeman navrhl v úterý dne 16. dubna 2019 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky JUDr. Stanislava Křečka a doc. JUDr. Zdeňka Koudelku, Ph.D., k volbě zástupce veřejného ochránce práv.  

Vážený pane předsedo,

navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu k volbě zástupce veřejného ochránce práv tyto kandidáty:

JUDr. Stanislava Křečka a
doc. JUDr. Zdeňka Koudelku, Ph.D.

Jsem si vědom toho, že Poslanecká sněmovna v minulé dvoukolové volbě žádného z mnou navržených kandidátů nepodpořila. Jsem však přesvědčen že se jedná o vhodné kandidáty, kteří nejen že splňují podmínky pro výkon funkce z hlediska zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ale mají ze své dosavadní praxe rozsáhlé praktické zkušenosti a odborné právní znalosti, které zaručují, že jsou schopni kvalifikovaným způsobem poskytovat ochranu jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejné správy, jak to pro takovou funkci zákon předpokládá. V případě JUDr. Stanislava Křečka by jeho zvolení bylo rovněž zárukou zachování kontinuity dosavadní činnosti instituce Veřejného ochránce práv, protože začátkem příštího roku uplyne funkční období stávající veřejné ochránkyni práv.

S pozdravem

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv