Prezident republiky nejmenuje kandidátku na viceprezidentku NKÚ

26. května 2022

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl nejmenovat JUDr. Simeonu Zikmundovou viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního úřadu. Prezident republiky o svém rozhodnutí informoval dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétu Pekarovou Adamovou:

Vážená paní předsedkyně,

dne 16. května 2022 jste mi zaslala usnesení Poslanecké sněmovny č. 228 ze dne 12. května 2022, kterým mi Poslanecká sněmovna navrhuje na základě čl. 97 odst. 2 Ústavy České republiky jmenovat do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu paní Simeonu Zikmundovou.

Vědom si své odpovědnosti jsem uvedený návrh posoudil, a to i z hlediska ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, podle kterého viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu může být jmenován občan České republiky, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat. Splnění tohoto kritéria považuji s ohledem na postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho funkci za zásadní. Jsem přesvědčen, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Simeona Zikmundová nabyla a projevila v době působení Ing. Františka Dohnala jako prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to v letech 2008 a 2009 jako jeho poradkyně a v letech 2009 až 2012 jako ředitelka správní sekce až do jejího odvolání z této funkce, nejsou těmi, které má ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu na mysli, a proto ji do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu nejmenuji.

Vážená paní předsedkyně, očekávám nový, resp. jiný návrh Poslanecké sněmovny na obsazení této funkce.

S pozdravem

Miloš Zeman
prezident republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky