Prezident republiky obdržel dopis od německého prezidenta

30. listopadu 2020

Prezident republiky Miloš Zeman obdržel dopis od prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera.   

Vážený pane prezidente, milý Miloši,

Evropa se již několik týdnů potýká s druhou vlnou koronavirové pandemie. Ta tentokrát velmi tvrdě zasáhla také Českou republiku.

Letošní podzim ve znamení pandemie, a patrně i tato zima, budou pro naše společnosti velmi náročné. Výrazná omezení hospodářského, kulturního a společenského života jsou pro nás všechny těžkou zkouškou. Soucítíme s obětmi, které si pandemie v České republice doposud vyžádala. Já i moji krajané jsme v myšlenkách s nemocnými, zemřelými a jejich rodinnými příslušníky, ale také se skvělými pracovníky českého zdravotnictví, kteří navzdory nesmírné pracovní zátěži zachraňují životy. S úlevou jsem sledoval zprávy, podle nichž se situace v České republice v posledních dnech zřejmě mírně zlepšila.

Těší mě, že si v těchto náročných týdnech jako dobří sousedé prakticky pomáháme a že se nám to daří lépe než na jaře. Úzká spolupráce našich vlád, jakož i spolupráce se spolkovými zeměmi sousedícími s Českou republikou je povzbuzujícím výrazem naší sounáležitosti.

V rámci druhé vlny pandemie se rovněž ukazuje, jak důležité bylo, že se členské státy Evropské unie v létě dohodly na účinném nástroji, který je výrazem naší solidarity. Jsem velmi rád, že se Česká republika stejně jako německá spolková vláda zasazuje o rychlou a důslednou realizaci tohoto balíčku. Závisí na tom úspěch obnovy našich národních ekonomik. Závisí na tom i budoucnost naší sjednocené Evropy.

Pane prezidente, všichni si přejeme návrat k našemu starému, milovanému způsobu života. I přesto však platí víc než kdy dřív, že v těchto měsících neneseme odpovědnost pouze sami za sebe, ale také za naše spoluobčany. Vám i Vašim krajanům přeji nezbytnou sílu a trpělivost, disciplínu a optimismus, které budeme potřebovat, abychom zvládli následující měsíce. Sám pevně věřím tomu, že díky pokrokům v oblasti mezinárodní spolupráce a blížícímu se schválení prvních vakcín bude možné, abych naši solidaritu s Českou republikou vyjádřil v příštím roce tím, že Vás osobně navštívím.

Přeji Vám i všem občanům České republiky pevné zdraví.

Se srdečným pozdravem

Tvůj

Frank-Walter Steinmeier

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky