Prezident republiky poblahopřál bolívijskému prezidentovi

4. listopadu 2020

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 4. listopadu 2020 blahopřejný dopis Luisi Arcemu, prezidentovi Mnohonárodnostního státu Bolívie.

Vážený pane prezidente,

dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Mnohonárodnostního státu Bolívie.

Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil své pevné přesvědčení, že tradičně dobré vztahy mezi našimi zeměmi se budou i nadále úspěšně rozvíjet. Pevně věřím, že pod Vaším vedením bude Bolívie vzkvétat a že budeme mít příležitost vzájemné vazby mezi našimi národy ještě více upevnit.

Přeji Vám, vážený pane prezidente, především pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě.

S úctou

Miloš Zeman
prezident České republiky

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky