Prezident republiky podepsal čtyři zákony

4. května 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 4. května 2021 tyto čtyři zákony:

1. zákon ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů;

2. zákon ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury;

3. zákon ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

4. zákon ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky