Prezident republiky podepsal čtyři zákony

1. června 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 1. června 2021 tyto čtyři zákony:

1. zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů;

2. zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;

3. zákon ze dne 25. května 2021, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 

4. zákon ze dne 25. května 2021 o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky