Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal čtyři zákony

4. července 2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 4. července 2019 tyto čtyři zákony:

1. zákon ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

2. zákon ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a 

4. zákon ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.   

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv