Prezident republiky podepsal deset zákonů

7. června 2016

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 7. června 2016 těchto deset zákonů:

1. zákon ze dne 25. května 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.,

2. zákon ze dne 25. května 2016 o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic),

3. zákon ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

4. zákon ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 25. května2016, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

6. zákon ze dne 26. května 2016 o hazardních hrách,

7. zákon ze dne 26. května 2016 o dani z hazardních her,

8. zákon ze dne 26. května 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her,

9. zákon ze dne 26. května 2016, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

10. zákon ze dne 26. května 2016, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky