Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal deset zákonů

6. září 2016

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 6. září 2016 těchto deset zákonů:

1. zákon ze dne 24. srpna 2016 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

2. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

4. zákon ze dne 24. srpna 2016 o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,

5. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek,

6. zákon ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů,

7. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů,

8. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

9. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů,

10. zákon ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv