Prezident republiky podepsal devět zákonů

20. dubna 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 20. dubna 2020 těchto devět zákonů:

1. zákon ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),

2. zákon ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu,

4. zákon ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 16. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,

6. zákon ze dne 17. dubna 2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů,

7. zákon ze dne 17. dubna 2020 o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu,

8. zákon ze dne 17. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

9. zákon ze dne 17. dubna 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv