Prezident republiky podepsal devět zákonů

16. srpna 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 16. srpna 2022 těchto devět zákonů: 
 
1. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 
2. zákon ze dne 10. srpna 2022 o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, 
 
3. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, 
 
4. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
5. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
 
6. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, 
 
7. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
 
8. zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
 
9. zákon ze dne 10. srpna 2022 o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky