Prezident republiky podepsal dva zákony

21. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 21. září 2022 dva zákony:

1. zákon ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a

2. zákon ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky