Prezident republiky podepsal jedenáct zákonů

1. dubna 2015

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 1. dubna 2015 těchto jedenáct zákonů:


1. zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

2. zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,

4. zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 18. března 2015, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

6. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

7. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

8. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

9. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony,

10. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

11. zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky