Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

2. prosince 2016

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 2. prosince 2016 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 55 profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Milan ADAMUS, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

2. doc. Mgr. A. Petr BABÁK
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Umělecké rady Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

3. doc. RNDr. Jiří BARNAT, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

4. doc. Ing. Tomáš BRÁNYIK, Ph.D.
pro obor: Biotechnologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

5. doc. MUDr. Radan BRŮHA, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. PhDr. Panajotis CAKIRPALOGLU, DrSc.
pro obor: Klinická psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

7. doc. Ing. Roman ČMEJLA, CSc.
pro obor: Teoretická elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

8. doc. RNDr. Dušan DRBOHLAV, CSc.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9. doc. RNDr. Dagmar DZÚROVÁ, CSc.
pro obor: Demografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. Mgr. Lukáš FASORA, Ph.D.
pro obor: Historie - české dějiny
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

11. doc. RNDr. Martin FELLNER
pro obor: Fyziologie rostlin
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

12. doc. Mgr. Radim FILIP, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

13. doc. dr Piotr FUDALEJ
pro obor: Stomatologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

14. doc. RNDr. Stanislav HENCL, Ph.D.
pro obor: Matematika - matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

15. doc. Ing. Matouš HILAR, M.Sc., Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

16. doc. Ing. Jan HOLUB, Ph.D.
pro obor: Měřicí technika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

17. doc. Ing. Jaromíra CHÝLKOVÁ, CSc.
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

18. doc. PhDr. Dušan JANÁK, Ph.D.
pro obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

19. doc. Ing. Ivana JANKOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná zoologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

20. doc. PhDr. Darja JAROŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ošetřovatelství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

21. doc. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

22. doc. RNDr. Tomáš KAISER, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

23. doc. Ing. Kamila KOČÍ, Ph.D.
pro obor: Ochrana životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

24. doc. Mgr. Michal KOLEČEK, Ph.D.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

25. doc. Dr. Ing. Juraj KOSEK
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

26. doc. Ing. Mgr. Petr KRATOCHVÍL, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

27. doc. MgA. Ivan KUSNJER
pro obor: Hudební umění se zaměřením Zpěv
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

28. doc. Ing. Lačezar LIČEV, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

29. doc. MUDr. Marek ĽUBUŠKÝ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

30. doc. Mgr. Jan MALURA, Ph.D.
pro obor: Dějiny české literatury
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

31. doc. Mgr. Bohumil MANDÁK, Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

32. doc. Mgr. Ing. Pavel MAREK
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Režie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

33. doc. Ing. Roman MARŠÁLEK
pro obor: Elektronika a sdělovací technika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

34. doc. MUDr. Petr MARUSIČ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. Mgr. Martin MODRIANSKÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

36. doc. Ing. Katarína MONKOVÁ, PhD.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

37. doc. MUDr. Zuzana MOŤOVSKÁ, PhD.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38. doc. RNDr. Alexandr NEMEC, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

39. doc. MUDr. Antonín PAŘÍZEK, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

40. doc. Ing. Milena PAVLÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

41. doc. RNDr. Tomáš PÁNEK, PhD.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. pplk. doc. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

43. doc. Mgr. art. Roman POLÁK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

44. doc. RNDr. Zdeněk POSPÍŠIL, Dr.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

45. doc. MUDr. Václav SMRČKA, CSc.
pro obor: Dějiny lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

46. doc. Ing. Jiří SOCHOR, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

47. doc. MUDr. Vladimír ŠRÁMEK, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. MUDr. Kateřina ŠTECHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

49. doc. Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.
pro obor: Geodézie a kartografie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

50. doc. MUDr. Vojtěch THON, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

51. doc. RNDr. Josef TKADLEC, CSc.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

52. doc. MUDr. Ladislav VYKLICKÝ, DrSc.
pro obor: Lékařská fyziologie a patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Jiří WITZANY, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

54. doc. Mgr. Lenka ZAJÍCOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením Románské jazyky
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

55. doc. Mgr. Lukáš ŽÍDEK
pro obor: Biomolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv