Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

21. října 2015

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 20. října 2015 s účinností od 1. listopadu 2015 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 53 profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. RNDr. Vojtěch ADAM, Ph.D.
pro obor: Zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně


2. doc. Ing. Ernest BEINROHR, DrSc.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


3. doc. PhDr. Stanislav BOHADLO, CSc.
pro obor: Hudební teorie a pedagogika
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě


4. doc. Ing. Roman BULÁNEK, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice


5. doc. MgA. Jan BURIAN
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Režie činoherního divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze


6. doc. RNDr. Tomáš CAJTHAML, Ph.D.
pro obor: Environmentální vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


7. doc. RNDr. Ondřej ČADEK, CSc.
pro obor: Geofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


8. doc. RNDr. Jan ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Buněčná a vývojová biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


9. doc. RNDr. Matej DANIEL, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


10. doc. Ing. Čestmír DRAŠAR, Dr.
pro obor: Chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

11. doc. MUDr. Valér DŽUPA, CSc.
pro obor: Chirurgické obory
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


12. doc. RNDr. Tomáš FISCHER, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


13. doc. Mgr. A. Michal FRONĚK
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


14. doc. Ing. David HERÁK, Ph.D.
pro obor: Technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


15. doc. Ing. Adam HEROUT, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


16. doc. RNDr. Petr HEŘMAN, CSc.
pro obor: Fyzika se zaměřením Fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


17. doc. RNDr. Michal HORSÁK, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


18. doc. MUDr. Mgr. Milan JIRSA, CSc.
pro obor: Klinická biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


19. doc. MUDr. Tomáš KAŠPÁREK, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


20. doc. Ing. Jaroslav KNÁPEK, CSc.
pro obor: Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


21. doc. RNDr. Michael KOMÁREK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze


22. doc. Mgr. Marek KOUTNÝ, Ph.D.
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně


23. doc. PhDr. Martin KREIDL, M.A., Ph.D.
pro obor: Sociologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity


24. doc. MUDr. Pavel KRŠEK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


25. doc. Dr. Ing. Antonín KŘÍŽ
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni


26. doc. Dr. Ing. Jan KYBIC
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


27. doc. PhDr. Jiří LACH, M.A., Ph.D.
pro obor: Historie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


28. doc. MUDr. Klára LÁTALOVÁ, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


29. doc. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


30. doc. MUDr. Pavel MOHR, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


31. doc. Dr. Ing. Ivan MRKVICA
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava


32. doc. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové


33. doc. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


34. doc. M. A. Jan NĚMEČEK
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


35. doc. MUDr. Ivana OBORNÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


36. doc. MUDr. Petr PANZNER, CSc.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


37. doc. Ing. Petr PAŠČENKO, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci


38. doc. Ing. Jan PAVEL, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


39. doc. Ing. Pavel PAVLOUŠEK, Ph.D.
pro obor: Zahradnictví
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně


40. doc. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


41. doc. RNDr. Karel PETRZIK, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci


42. doc. Ing. Tomáš POLCAR, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


43. doc. Ing. Květoslav RŮŽIČKA, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

44. doc. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně


45. doc. MUDr. Tomáš STOPKA, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


46. doc. Ing. Petr ŠAUER, CSc.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze


47. doc. MUDr. Ondřej ŠEDA, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze


48. doc. PhDr. Daria ULLRICHOVÁ
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Dramaturgie činoherního divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze


49. doc. Ing. Tomáš URBAN, Ph.D.
pro obor: Genetika živočichů
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně


50. doc. MgA. Daniel WIESNER
pro obor: Taneční umění se zaměřením Choreografie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze


51. doc. MgA. Mgr. Vít ZOUHAR, Ph.D.
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně


52. doc. Ing. Filip ŽELEZNÝ, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze


53. doc. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv