Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

28. listopadu 2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předají ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr obrany.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. RNDr. Ctirad ANDRÝS, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

3. doc. RNDr. Tomáš BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Informatika – softwarové systémy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

5. doc. Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

6. doc. RNDr. Zdeněk DOLEŽAL, Dr.
pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. Alexander DULEBA, CSc.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

8. doc. Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

9. doc. Mgr. Marek ELIÁŠ, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

10. doc. Ing. Josef ELSTER, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

11. doc. Ing. Jan FAIGL, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

12. doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

13. doc. Ing. Vladimír GRYC, Ph.D.
pro obor: Materiálové inženýrství dřeva
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

14. doc. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

15. doc. RNDr. Marián HALÁS, PhD.
pro obor: Politická a kulturní geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

16. doc. MUDr. Petr HEJNA, Ph.D.
pro obor: Soudní lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

17. doc. MUDr. Jan HELLER, CSc.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. RNDr. Ivan HIRSCH, CSc.
pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

20. doc. MUDr. Tomáš HONZÍK, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

21. doc. MUDr. Radim JANČÁLEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

22. doc. Ing. Kamila JANOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Řízení průmyslových systémů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

23. doc. Ing. Karel JAROŠ
pro obor: Hudební umění – Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

24. doc. JUDr. Kristina KOLDINSKÁ, Ph.D.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

25. doc. Mgr. Zdena KOLEČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

26. doc. PhDr. Zdenko KOLESÁR, PhD.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

27. doc. Ing. Dan KOMOSNÝ, Ph.D.
pro obor: Teleinformatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

28. doc. Mgr. Jakub KUDLÁČ, Ph.D.
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

29. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

30. doc. MUDr. Jan LACZÓ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

31. doc. Ing. Ondřej LEBEDA, Ph.D.
pro obor: Nukleární medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

32. doc. dr. inž. Tomasz LIPIŃSKI
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

33. doc. Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D.
pro obor: Teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

34. doc. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

35. doc. Mgr. Martin LYSÁK, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

36. doc. MUDr. Michal MÁRA, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. Ing. Hana MOHELSKÁ, Ph.D.
pro obor: Management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

38. doc. MUDr. Dana MÜLLEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. Ing. Tomáš NAVRÁTIL, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

41. doc. RNDr. Jiří NEUSTUPA, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

42. doc. MgA. Zdeněk NOVÁČEK
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

43. doc. PharmDr. Lucie NOVÁKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

44. doc. Mgr. Karel NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

45. doc. JUDr. Jan ONDŘEJ, CSc.
pro obor: Mezinárodní právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. MUDr. Mgr. Jiří PAŘENICA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

47. doc. Dr. Ing. Vladimír PATA
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

48. doc. PhDr. Jana PERUTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Muzikologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

49. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
pro obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

50. doc. MUDr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

51. doc. MUDr. Martin REPKO, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

52. doc. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. RNDr. Ivo SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. Ing. Vladimír SETNIČKA, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

55. doc. MUDr. Lukáš SMOLEJ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. Ing Zdeněk SOFER, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

57. doc. Ing. Miroslav ŠOÓŠ, PhD.
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

58. doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

59. doc. PhDr. Petr TEPLÝ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

60. doc. akademický malíř Mgr. Martin VELÍŠEK, Ph.D.
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

61. doc. MUDr. Zdeňka VERNEROVÁ, CSc.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

62. doc. Ing. arch. Petr VORLÍK, Ph.D.
pro obor: Dějiny architektury a ochrana památek
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

63. doc. Ing. Eva VOSLÁŘOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana zvířat a welfare
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

64. doc. MUDr. Roman ZACHOVAL, Ph.D.
pro obor: Urologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

65. doc. RNDr. Zbyněk ZDRÁHAL, Dr.
pro obor: Genomika a proteomika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

66. doc. Ing. Karel ZEMAN, CSc.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

67. doc. Ing. Petr ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

68. doc. Ing. Josef ZICHA, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

69. doc. RNDr. Viktor ŽÁRSKÝ, CSc.
pro obor: Experimentální biologie rostlin
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

70. doc. RNDr. Šárka MAYEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana vojsk a obyvatelstva
na návrh Vědecké rady Univerzity obrany

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky