Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

17. června 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 17. června 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.
pro obor: Hudební teorie a pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2. doc. Ing. Jan BANOUT, Ph.D.
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

3. doc. JUDr. Karel BERAN, Ph.D.
pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. MUDr. Jan BĚLOHLÁVEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

5. doc. RNDr. Jiří BLAŽEK, Ph.D.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

6. doc. MUDr. Lenka BORSKÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. MUDr. Jiří BOUDA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

8. doc. Ing. Jiří BROŽOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

9. doc. Ing. Vladimír BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

10. Ulf BÜNTGEN, Ph.D.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

11. doc. Ing. Lucie CAHLÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Farmakognosie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

12. doc. MgA. Leoš ČEPICKÝ
pro obor: Hudební umění se zaměřením Housle
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. MUDr. Igor ČIŽMÁŘ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

14. doc. MUDr. Ondřej DAUM, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

15. doc. MUDr. Julie DOBROVOLNÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

16. doc. Eva EISLER
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

17. doc. MUDr. Daniela FISCHEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. Ivan FOLETTI, MA, Docteur ès Lettres
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

19. doc. MUDr. Tomáš FREIBERGER, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

20. doc. Ing. Alena GALAJDOVÁ, PhD.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

21. MUDr. Marcela GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, Ph.D., MSc.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

22. doc. Ing. Radim HALAMA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

23. doc. Ing. Martin HANEL, Ph.D.
pro obor: Environmentální modelování
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

24. doc. RNDr. Jakub HOFMAN, Ph.D.
pro obor: Ekotoxikologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

25. doc. RNDr. Jan HRBÁČ, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

26. doc. MUDr. Rudolf CHLUP, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

27. doc. MgA. Petr JARCHOVSKÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

28. doc. MUDr. Marian KACEROVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. RNDr. René KALUS, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

30. doc. MUDr. David KARÁSEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

31. doc. MUDr. RNDr. Milan KAŠKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

32. doc. PhDr. Ladislav KESNER, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

33. doc. Ing. et Ing. Fabian KHATEB, Ph.D. et Ph.D.
pro obor: Elektrotechnická a elektronická technologie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

34. doc. Ing. Zbyněk KOLDOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

35. doc. MUDr. Pavel KRAML, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

36. doc. Ing. Michal KRÁTKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

37. doc. Ing. Jan KREMLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

38. doc. PhDr. Ladislav KRIŠTOUFEK, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. PhDr. Zdeněk KŘÍŽ, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

40. doc. Mgr. Martin KUDLÁČEK, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

41. doc. RNDr. Miroslav LÁVIČKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

42. doc. PhDr. Jitka MALEČKOVÁ, CSc.
pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

43. doc. RNDr. Kristian MATHIS, Ph.D., DrSc.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

44. doc. Mgr. Iva MATOLÍNOVÁ, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

45. doc. MUDr. Filip MÁLEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. Ing. Bc. Pavel MOKREJŠ, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

47. doc. Dr. Ing. Tomáš MOUCHA
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

48. doc. RNDr. Zuzana MÜNZBERGOVÁ, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

49. doc. RNDr. Oldřich NEDVĚD, CSc.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

50. doc. Ing. Milan OSTRÝ, Ph.D.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

51. doc. MUDr. Petr OŠŤÁDAL, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

52. doc. RNDr. Petr PAVLÍNEK, Ph.D.
pro obor: Sociální geografie a regionální rozvoj
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

54. doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

55. doc. Ing. Daniela PLACHÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

56. doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

57. doc. RNDr. Petr PONÍŽIL, Ph.D.
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

58. doc. MUDr. Martin PRÁZNÝ, CSc., Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

59. doc. Ing. Jana PULKRABOVÁ, Ph.D.
pro obor: Chemie a analýza potravin
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

60. doc. MUDr. Tomáš REISCHIG, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

61. doc. RNDr. Jana ŘEPKOVÁ, CSc.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

62. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

63. doc. Ing. Andrey SHUKUROV, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

64. doc. Ing. Bedřich SMETANA, Ph.D.
pro obor: Chemická metalurgie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

65. doc. Ing. Tomáš SVĚRÁK, CSc.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

66. doc. RNDr. Oldřich SYCHRA, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

67. doc. PhDr. Miroslav ŠEDIVÝ, Ph.D.
pro obor: Světové dějiny a obecné dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

68. doc. Ing. akademický architekt Jan ŠÉPKA
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

69. doc. MUDr. Petr ŠTOURAČ, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

70. doc. Mgr. Radim ŠUMBERA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

71. doc. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

72. doc. MUDr. Martin VALIŠ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

73. doc. MUDr. Dalibor VALÍK, Ph.D.
pro obor: Lékařská farmakologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

74. doc. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D.
pro obor: Pedologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

75. doc. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Speciální pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

76. Jan VITEK, MSc., Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

77. doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Urbanismus a územní plánování
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

78. doc. Michal VOJTÍŠEK, M.S., Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

79. doc. Ing. Luboš VOSTRÝ, Ph.D.
pro obor: Genetika živočichů
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

80. doc. MUDr. Tomáš ZELINKA, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky