Prezident republiky jmenoval nové profesory

8. května 2021

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v sobotu dne 8. května 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesory vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Ivo BERNAT, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D.
pro obor: Finanční právo a finanční věda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

3. doc. Mgr. akademický architekt Roman BRYCHTA
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

4. doc. Mgr. et Mgr. Josef BRYJA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

5. doc. RNDr. Leona BUŇKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

6. doc. RNDr. Petr BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

7. doc. Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D.
pro obor: Geodézie a kartografie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

8. doc. Martin CAJTHAML
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

9. doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

10. doc. MgA. Milena DOPITOVÁ
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

11. doc. Ing. Jiří DRÁPELA, Ph.D.
pro obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

12. doc. Ing. Lenka FOJTÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

13. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D.
pro obor: Trestní právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

14. doc. RNDr. David HONYS, Ph.D.
pro obor: Genomika a proteomika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

15. doc. MUDr. Ondřej HRUŠÁK, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

16. doc. MUDr. Jan CHRASTINA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

17. doc. Mgr. Vojtěch JANOUŠEK, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. MUDr. Pavel JANSA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. MUDr. Hana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dermatovenerologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

20. doc. MUDr. Alexander JURKO, PhD.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

21. doc. Ing. Jiří KALA, Ph.D.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

22. doc. MUDr. Tomáš KALINA, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

23. doc. RNDr. Jan KAŠTOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

24. doc. Ing. Petr KOČÍ, Ph.D.
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

25. doc. Ing. Vladimír KOČÍ, Ph.D.
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

26. doc. MUDr. Darina KOHOUTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

27. doc. Mgr. Pavel KOSEK, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

28. doc. RNDr. František KRČMA, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

29. doc. PharmDr. Radek KUČERA, Ph.D.
pro obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

30. doc. Ing. Jiří KUČERÍK, Ph.D.
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

31. doc. RNDr. Jan KÜHR, Ph.D.
pro obor: Algebra a geometrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

32. doc. RNDr. Libor KVÍTEK, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

33. doc. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

34. doc. RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.
pro obor: Výpočetní a aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

35. doc. RNDr. Mgr. Dušan LAZÁR, Ph.D.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

36. doc. Dr. Ing. Jan LIBICH
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

37. doc. Ing. Bohdan LOJKA, Ph.D.
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

38. doc. MUDr. Hana MALÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Radiologie a zobrazovací metody
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. MUDr. Jiří MALÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. Ing. Radek MARTINEK, Ph.D.
pro obor: Kybernetika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

41. doc. Mgr. Josef MITÁŠ, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

42. doc. Damián NĚMEC, dr.
pro obor: Teologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

43. doc. MUDr. Petr NĚMEC, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

44. doc. MUDr. Pavel OSMANČÍK, Ph.D.
pro obor: Kardiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

45. doc. MUDr. Jakub OTÁHAL, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie a patofyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. RNDr. Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

47. doc. PhDr. Martina PAVLICOVÁ, CSc.
pro obor: Etnologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. Mgr. Marek PETŘIVALSKÝ, Dr.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

49. doc. Ing. Jan PLATOŠ, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

50. doc. MUDr. Luděk POUR, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

51. doc. RNDr. Martin PUMERA, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

52. doc. RNDr. Martin REICHARD, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

53. doc. MUDr. Filip RŮŽIČKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. Mgr. Pavel ŘEHÁK, Ph.D.
pro obor: Matematika – Matematická analýza
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

55. doc. MUDr. Jiří SKÁLA-ROSENBAUM, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. MUDr. Iva SLANINOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

57. doc. akademický malíř Dalibor SMUTNÝ
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

58. doc. Ing. Michal STANĚK, Ph.D.
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

59. doc. Ing. Hana STAŇKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Důlní měřictví a geodézie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

60. doc. Mgr. Daniel SVOZIL, Ph.D.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

61. doc. RNDr. Dalibor ŠATÍNSKÝ, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

62. doc. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

63. doc. Ing. Pavel ŠIMEK, Ph.D.
pro obor: Zahradní a krajinářská architektura
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

64. doc. Ing. et Ing. Stanislav ŠKAPA, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

65. doc. Mgr. Jiří ŠPALEK, Ph.D.
pro obor: Veřejná ekonomie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

66. doc. Mgr. Richard ŠTEFL, Ph.D.
pro obor: Biomolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

67. doc. Ing. Petr TOMAN, Ph.D.
pro obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

68. doc. Ing. David TUČEK, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

69. doc. RNDr. Jaroslav TURÁNEK, CSc.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

70. doc. Ing. Ondřej UHLÍK, Ph.D.
pro obor: Mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

71. doc. PhDr. Daniela URBANOVÁ, Ph.D.
pro obor: Klasická filologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

72. doc. MgA. Tomáš VANĚK
pro obor: Výtvarná tvorba
 na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

73. doc. MVDr. Marián VÁRADY, DrSc.
pro obor: Aplikovaná zoologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

74. doc. MUDr. Radek VESELÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

75. doc. PharmDr. Mgr. David VETCHÝ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická technologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

76. doc. Ing. Tomáš VÍTĚZ, Ph.D.
pro obor: Technologie odpadů
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

77. doc. Ing. Jozef VLČEK, Ph.D.
pro obor: Tepelná technika v průmyslu
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

78. doc. RNDr. Miroslav VOSÁTKA, CSc.
pro obor: Fyziologie rostlin
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

79. doc. RNDr. Vlastimil VYSKOČIL, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

80. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D.
pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

81. doc. Sergej ZACHAROV, Ph.D.
pro obor: Pracovní lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky